પતિ – ગાંડી, તું કહે તો તારુ એંઠુ ઝેર પણ પી જાઉં, વિશ્વાસ ન હોય તો અજમાવી જો…???

મોબાઈલ આવ્યો, કેમેરા ગયો મોબાઈલ આવ્યો, ઘડિયાળ ગઈ મોબાઈલ આવ્યો, ટોર્ચ ગઈ મોબાઈલ આવ્યો, રેડિયો ગયો મોબાઈલ આવ્યો, એમપીથ્રી ગયું મોબાઈલ આવ્યો, ટપાલ ગઈ મોબાઈલ

Read More

તને મારી કઈ બુક સૌથી પ્રિય છે? પત્ની: ચેક બુક.??

પત્ની : હું તમારી માટે મસ્ત શટઁ લાવી છું. પતિ : અરે વાહ બહુ સરસ છે. કેટલા નું આવ્યું..?? પત્ની : 7500 રૂપિયાની સાડી સાથે આ ફી

Read More

??‍⚕️ડૉક્ટર : ફી ડબલ આપો તો કહું , નહીં તો જાતે જ સમજી લો.???

એક સન્યાસી ને મેં સહજ પૂછ્યું બાબા કેમ છો ? સન્યાસી : બેટા અમે સન્યાસી માણસ અમારો રામ રાખે એમ રહીયે. સન્યાસી એ મને પણ

Read More